Podstawowe usługi poradni psychologicznej

Podstawowe usługi poradni psychologicznej

12 maja 2022 Wyłączono przez Redakcja

Współczesny świat jest wymagający i stawia przed człowiekiem sporo zadań i wyzwań. Nie wszystkie są łatwe i nierzadko prowadzą do różnorodnych problemów. W wielu sytuacjach można poradzić sobie samodzielnie, jednak gdy zaczyna to nas przerastać – warto udać się do specjalisty. W takiej sytuacji pomocna może być poradnia psychologiczno-pedagogiczna Katowice. To jedno z wielu miast w Polsce, w którym taką pomoc można uzyskać.

Większość z takich placówek oferuje różnorodną pomoc – w zależności od potrzeb konkretnej osoby zgłaszającej się do placówki. Poradnia psychologiczna Katowice nie jest tu wyjątkiem i oprócz standardowych konsultacji psychologicznych oferuje też inne usługi.

Po pierwsze – psychoterapia w poradni

Jedną z dziedzin pomocy, jaką oferuje poradnia psychologiczna Katowice jest psychoterapia. Ten rodzaj pomocy to zamierzone i systematyczne działanie, którego celem jest poprawa funkcjonowania człowieka. Psychoterapia odbywa się z zastosowaniem określonych metod psychologicznych. 

Po drugie – psychodietetyka

Psychodietetyka to kolejna obszar pomocy, w którym działa psycholog Katowice. W tym przypadku chodzi o wprowadzenie zmian w nawykach żywieniowych, które doprowadzą do uzyskania optymalnej wagi i poprawy stanu zdrowia. 

Po trzecie – seksuologia

Poradnia psychologiczna Katowice – oprócz psychoterapii i psychodietetyki – zajmuje się też seksuologią. Terapia seksuologiczna ma na celu takie oddziaływanie terapeutyczne, które poprawi jakość życia seksualnego pacjenta. 

Wymienione wyżej dziedziny terapii nie są jedynymi, którymi zajmuje się poradnia psychologiczna w Katowicach. Każdy pacjent zgłaszający się doi poradni może też skorzystać z usługi coachingu (jedna z metod rozwoju osobistego) oraz z diagnozy psychologicznej (rozpoznanie mechanizmów działania pacjenta). I co ważne – wszystkie te terapie są prowadzone przez specjalistów.